Dataskyddssamordnare (DSS) till AcadeMedia

Företag: AcadeMedia AB
Placeringsort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2024-06-03

 AcadeMedia är med sina 18 800 medarbetare och 180 000 elever, norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. AcadeMedia drivs av människor som arbetar för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle, med utbildning och lärande som grund. Vår vision är att leda utvecklingen av framtidens utbildning och tillsammans rustar vi våra barn, elever och vuxenstuderande med kunskaper och bildning samtidigt som vi ger dem förutsättningar att kunna forma sin egen framtid. Vi är övertygade om att utbildning kan skapa förändring på riktigt, både för enskilda individer och för hela samhällen – vi kallar det ”ChangeThrough Education”.

En trygg och kommunikativ ”doer” med förmåga att kommunicera och skapa positivt engagemang kring dataskyddsarbetet

AcadeMedia står inför en fortsatt utvecklingsresa kring koncernens dataskyddsarbete. Per 1 juli 2024 etableras ett Privacy Office på koncernnivå, en strategisk och central stödfunktion som lyfter fram AcadeMedias mål och ambition med dataskyddsarbetet i koncernen och stöttar verksamheten med expertkompetens gällande dataskydds- och integritetsfrågor. Teamet på Privacy Office leds av dataskyddsombudet (DSO) som tillsammans med flera dataskyddssamordnare (DSS) samverkar för att ge stöd till verksamheterna i tillämpning och efterlevnad av GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftning avseende hanteringen av personuppgifter för elever, medarbetare och vårdnadshavare.

Om rollen
Till Privacy Office söker vi nu en dataskyddssamordnare (DSS). Dataskyddssamordnaren agerar rådgivande, stöttande och uppföljande i relation till verksamheten runtom i landet i nära samarbete med kollegorna i teamet och övriga stabsfunktioner. I rollen om dataskyddssamordnare (DSS) ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för att dataskydds- och integritetsfrågor inom AcadeMedia-koncernen hanteras korrekt. Du agerar proaktivt och verkar för att sårbarheter i hanteringen identifieras och hanteras riskmedvetet. I uppdraget ingår att bevaka, kontrollera och rapportera eventuella brister och utvecklingsbehov. I rollen samarbetar du med många interna och externa kontakter. Rollen rapporterar till chefen för Privacy Office, tillika dataskyddssamordnare (DSO).

Ansvarsområden och arbetsuppgifter som ingår i rollen är bland annat:

 • Implementera processer inom dataskydd och planera dataskyddsarbetet inom organisationen i samråd med närmsta chef.
 • Tillsammans med övriga inom dataskyddsorganisationen ta fram och upprätthålla en plan för områdets arbete med anpassning och efterlevnad av dataskyddsförordningen och andra närliggande lagar och förordningar (t ex dataskyddsförordningen (GDPR), dataskyddslagen (DSL) och patientdatalagen (PDL).
 • I första linjen kontrollera och följa upp arbetet med dataskydd inom organisationen.
 • Stödja verksamheten och övriga säkerhetsorganisationen med att identifiera och rapportera dataskyddsrisker.
 • Rapportera om efterlevnad och effektivitet i dataskyddsarbetet till PUA och DSO.
 • Identifiera brister i efterlevnaden av dataskyddsförordningen.
 • Förvalta och utveckla organisationens registerförteckning samt se till att det uppdateras löpande.
 • Identifiera risker inom dataskydd för organisationens behandling av personuppgifter.
 • Upprätthålla förmåga att identifiera incidenter inom organisationens verksamhet och ge stöd.
 • Stödja organisationens verksamhet i dataskyddsfrågor. Tillse att relevanta roller inom organisationen får erbjudande om utbildning samt uppmärksammar brister inom kunskap och ger rekommendationer.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Stockholm. AcadeMedia tillämpar 6 månaders provanställning. Resor i tjänsten kan förekomma. Det finns möjlighet till hybridarbete. Tillträde snarast enligt överenskommelse, troligen i september 2024.

Din profil
Vi söker dig med:

 • Arbetserfarenhet som dataskyddssamordnare är starkt meriterande
 • Relevanta erfarenheter inom skola, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), annan myndighet eller kommun är meriterande, men inte ett krav
 • God förståelse för dataskyddsfrågor i stort, goda kunskaper i dataskyddsförordningen (GDPR) och annan närliggande lagstiftning såsom dataskyddslagen (DSL) och patientdatalagen (PDL)
 • Erfarenhet av arbete med personuppgiftsfrågor såsom personuppgiftsincidenter, registerförteckningar, granskning och hantering av personuppgiftsbiträdes-avtal (PuB-avtal) mm
 • God förståelse för riskhantering (konsekvensbedömningar/riskanalyser), information- och IT-säkerhet
 • Vana att leda/delta i utvecklings- och förändringsarbete kopplat till dataskyddsarbete
 • Erfarenhet av att verka i komplexa och dynamiska miljöer med många intressenter
 • God förmåga att kommunicera, skapa förtroende hos intressenter och stark genomförandekraft
 • Positiv inställning till att växla mellan frågor på strategisk och operativ nivå
 • En för uppdraget relevant utbildning

Vi söker en utåtriktad, strukturerad och trygg person med förmåga att kommunicera, samverka och skapa engagemang kring dataskyddsarbetet. Du är tydlig och har förmåga att förklara, utbilda och skapa förståelse med hänsyn till verksamheternas uppdrag och samtidigt säkerställa lagstiftningens krav. Du är förtroendeingivande och har ett professionellt förhållningssätt. Ett genuint intresse för dataskyddsfrågor är en förutsättning för att lyckas i rollen. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Du välkomnas till en dynamisk och trivsam arbetsmiljö med drivna och engagerade medarbetare.Vi erbjuder kollektivavtalade förmåner och försäkringar, friskvårdsbidrag, flexibla arbetstider, pensionsförsäkringar och rådgivning, möjligheter till löneväxling och personalrabatter genom vår förmånsportal.

Frågor och ansökan
I den här rekryteringen har AcadeMedia valt att samarbeta med Constatera Search & Interim. För frågor kontakta rekryteringskonsult Lotta Belfrage Palmqvist, lotta.belfrage-palmqvist@constatera.se, 0722-522 373. Ansök senast 3 juni 2024 med CV och brev via www.constatera.se. Ansök via länken i annonsen (via www.constatera.se). Rollen är sökbar så länge annonsen är publicerad på nätet. Urval och intervjuer sker löpande. 

Vi ber dig svara kortfattat och beskrivande på följande frågor i ditt ansökningsbrev:
1. Varför är du intresserad av rollen som dataskyddssamordnare (DSS) och av AcadeMedia som arbetsgivare?
2. Hur passar du in mot kravprofilen i annonsen (konkretisera gärna dina erfarenheter)?

Välkommen med din ansökan!