Interim Management

Chefer I Ledare I Specialister

Om Interim Management

Vi hjälper företag och organisationer att tillsätta chefer, ledare och specialister.

När våra Kunder har ett tillfälligt behov av specifik kompetens/ökade resurser/tillsättning av roll, så kallar vi det; Interim management.

Vi har ett stort nätverk av kvalificerade interima konsulter som med kort varsel kan ta uppdrag i företagsledning, på operativ nivå eller som specialist inom stab (HR, IT, PMO eller administration).

Vi får återkommande förfrågningar från Kunder om interima konsulter inom Ekonomi, HR, Change Management, Projektledning, Administration, IT, Fastighet.

Vi har en väl beprövad process som består av följande steg:

  • Uppstartsmöte med rekryterande uppdragsgivare/chef; uppdrags- och bolagsbeskrivning samt kravprofilsgenomgång
  • Konsultpresentation
  • Kundmöten; mellan Kund och Konsulte
  • Kvalitetssäkring; referenser, vid behov personlighetsanalys och kognitivt test samt insamling av relevanta intyg/betyg och utdrag ur polisens belastningsregister.
  • Bakgrundskontroll på konsult inför avtalsskrivning.

Vi agerar rådgivande i processerna.

Från förfrågan till tillsättning behöver processen gå snabbt och flexibelt.

Vi gör endast interima uppdrag där vi har exklusivitet att hitta rätt konsult inom en överenskommen tidsperiod.

Vi gör uppföljningar med Kund och Konsulten under uppdragsperioden.

Vi tillämpar garantier enligt kompetensföretagens branschpraxis.

Constatera rekrytering executive search interim & management Peter
Constatera rekrytering executive search interim & management Peter