Executive Search

Chefer I Ledare I Specialister

Om Executive Search

Vi hjälper företag och organisationer att tillsätta chefer, ledare och specialister.

När våra Kunder har ett långsiktigt behov och vill rekrytera till en tillsvidareanställning kallar vi vår tjänst – Executive Search.

För att maximera intresset för rollen kombinerar vi search med annonsering då detta är möjligt. I de fall omständigheter kräver att tillsättningen är dold genomförs endast search.

Vi har en väl beprövad process som består av följande steg:

  • Uppstartsmöten med rekryterande chef och andra nyckelpersoner för input till Tjänstebeskrivning, Kravprofil, Tidplan och eventuell Annons.
  • Search – och annonseringsarbete
  • Rekryteringskonsultens intervjuer
  • Kundintervjuer
  • Kvalitetssäkring av valda kandidater; referenser, personlighetsanalys, insamling av relevanta intyg/betyg. Vid behov genomförande av kognitiva tester och case-övningar samt utdrag ur polisens belastningsregister. Vi dokumenterar i summerande form till ett konkret beslutsunderlag för Kunden.
  • Bakgrundskontroll på slutkandidat inför avtalsskrivning

Vi agerar rådgivande genom hela processen.

I search-arbetet kartlägger vi marknaden för att finna och uppvakta relevanta och framgångsrika kandidater till er verksamhet och använder förstås vårt omfattande och ständigt ökande nätverk med intressanta profiler sedan 25 år inom branschen.

Vi gör uppföljningar med Kund och Kandidat inom 1 och 5 månader efter påbörjad anställningsperiod.

Vi tillämpar garantier enligt kompetensföretagens branschpraxis.