Vår integritetspolicy

Vår integritetspolicy

Vilka vi är
Vår webbplatsadress är: http://constatera.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in uppgifterna
Kommentarer
När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.
En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media
Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer
Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år. Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.
När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.
Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter
Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Vilka rättigheter du har över dina data
Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter
Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

CONSTATERA och personuppgifter
CONSTATERA Search & Interim AB (CONSTATERA) värnar om din integritet och strävar efter att tillhandahålla en säker hantering av personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur CONSTATERA samlar in och behandlar data samt vilka rättigheter du som registrerad har i enlighet med GDPR som gäller från den 25e maj 2018.

Constatera är ett väletablerat rekryteringsföretag i boutique format. Genom vår verksamhet erbjuder vi tjänster och produkter inom executive search, rekrytering, 2:nd opinion och karriärstöd. Detta innebär att CONSTATERA behandlar en stor mängd personuppgifter och att syftet med behandlingen varierar. Det som gäller för samtliga personuppgifter, är att CONSTATERA ser dessa som en lånad resurs, vilket innebär att vi enbart behandlar personuppgifter när det är nödvändigt, vi har rutiner för att radera dem när syfte och laglig grund för behandling upphör och
vi säkerställer genom såväl rutiner som tekniska lösningar och datasäkerhetsåtgärder, att enbart de som behöver ha tillgång till uppgifterna har det.

CONSTATERA, med huvudkontor i Stockholm, Sverige, har samtliga juridiska enheter inom EU/EES. Vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer som behandlar personuppgifter åt oss och för de leverantörer med säte i USA som vi använder oss av (system och moln-tjänster) kravställer vi att de lyder under EU-U.S. Privacy Shield Framework, vilket säkerställer att den registrerades rättigheter enligt GDPR upprätthålls genom hela behandlingsprocessen.

Hur behandlas dina personuppgifter?
För att tydliggöra hur CONSTATERA skyddar din integritet tar vi avstamp i din relation till CONSTATERA.

Kandidater (rekrytering, konsult eller arbetssökande hos CONSTATERA)
När du registreras som kandidat hos CONSTATERA inhämtar vi ditt samtycke. Detta utgör laglig grund för behandling och är giltigt i 18 månader, varpå ny samtyckesförfrågan skickas. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke, varpå samtliga uppgifter om dig raderas eller anonymiseras. Du har även rätt att få ett utdrag för att se vilka uppgifter om dig vi behandlar, få dina uppgifter rättade och till sist har du rätt att få ut dina uppgifter för portering till annan part. Kontakta oss vid förfrågan enligt ovan på integritet@constatera.se.

Hur samlar vi in data?
Data kring dig som kandidat samlas i första hand in från dig personligen, men kan även bestå i uppgifter som du har valt att publicera på LinkedIn. Enligt GDPR är det förbjudet att behandla persondata som avslöjar ras eller etnisk bakgrund, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Vi ber därför dig som kandidat att aldrig skicka in sådan information till CONSTATERA.

Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som CONSTATERA kan komma att behandla kring kandidater inkluderar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betyg, intyg, utbildningar, arbetslivserfarenhet, fotografi, testresultat, uppgifter från intervjuer, sökta uppdrag och referenser.

Varför behandlas personuppgifterna?
Uppgifterna används för att matcha dig mot framtida rekryteringar och/eller konsultuppdrag, beroende på vad du är intresserad av vilket innebär att uppgifterna kan användas för att:

Skapa och hantera din kandidatprofil i CONSTATERA’s kandidatdatabas
Ta fram sökord som matchar din profil och dina preferenser
Sammanställa presentation av dig anpassad för specifikt uppdrag
Efter ditt medgivande, dela dina uppgifter med uppdragsgivare
För distribuering av nyhetsbrev
Anställda hos CONSTATERA
CONSTATERA samlar in och behandlar personuppgifter kring dig som anställd med avtal som rättslig grund. De uppgifter som inte behöver lagras enligt lag raderas och/eller anonymiseras i samband med avslutat avtal.

Hur samlar vi in data?
Data kring dig som anställd samlas in från dig personligen.

Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som CONSTATERA kan komma att behandla kring dig som anställd (såväl tillsvidare som projektanställd) inkluderar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betyg, intyg, utbildningar, arbetslivserfarenhet, fotografi, testresultat, uppgifter från intervjuer, sökta uppdrag, referenser, löneuppgifter, bankuppgifter, A-skattsedel, anteckningar från utvecklingssamtal och livsavgörande information såsom information kring allergier och liknande. För underkonsulter behandlas även F-skattsedel och försäkringsbrev. Listan är inte uttömmande, utan kan komma att kompletteras.

Varför behandlas personuppgifterna?
Uppgifterna behandlas för att säkerställa din möjlighet att arbeta och utvecklas, vilket innebär att uppgifterna kan användas för att:

Upprätta användaruppgifter och liknande för tillträde till såväl fysiska som systembaserade arbetsmiljöer
Den personuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och på områdena social trygghet och socialt skydd
Hantera tidsrapportering och löneutbetalning
Driva och dokumentera din utveckling
Sammanställa presentationer av dig anpassad till specifika kunduppdrag, vilka delas med kunder
Efter ditt medgivande publicera personuppgifter såsom foto och kontaktuppgifter på CONSTATERAS hemsidor i marknadsföringssyfte
Kunder och dess anställda som köper tjänster av CONSTATERA
CONSTATERA samlar in och behandlar personuppgifter kring dig som kund med
avtal som rättslig grund. De uppgifter som inte behöver lagras enligt lag raderas
och/eller anonymiseras i samband med avslutat avtal.

Hur samlar vi in data?
Data kring kunder och dess anställda samlas i första hand in från er personligen, men kan även hämtas från publika hemsidor, såsom företagshemsidor och liknande.

Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som CONSTATERA kan komma att behandla kring kunder och dess anställda inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer och yrkesroll/titel. Listan är inte uttömmande, utan kan komma att kompletteras.

Varför behandlas personuppgifterna?
Uppgifterna används för att starta, driva och rapportera kring de tjänster som CONSTATERA är kontrakterade att utföra, vilket innebär att uppgifterna kan användas:

För kontraktering
För fakturering
För att driva och rapportera kring kontrakterad tjänst
För distribuering av nyhetsbrev
Leverantörer och dess anställda
CONSTATERA samlar in och behandlar personuppgifter kring dig som leverantör med avtal som rättslig grund. De uppgifter som inte behöver lagras enligt lag raderas och/eller anonymiseras i samband med avslutat avtal.

Hur samlar vi in data?
Data kring leverantörer och dess anställda samlas i första hand in från er personligen, men kan även hämtas från publika hemsidor, såsom företagshemsidor och liknande.

Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som CONSTATERA kan komma att behandla kring leverantörer och dess anställda inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer och yrkesroll/titel. Listan är inte uttömmande, utan kan komma att kompletteras.

Varför behandlas personuppgifterna?
Uppgifterna används för att upprätta avtal och säkerställa att samarbete sker enligt gällande lagar och regler:

För kontraktering och upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal
För fakturahantering
För att följa bokföringslagstiftningen
Potentiella kunder
CONSTATERA driver försäljning av tjänster och produkter genom att kontakta potentiella kunder via telefon och mejl. Kontaktdata hämtas från officiella källor såsom företagens hemsidor och lagras med intresseavvägning som laglig grund. CONSTATERA bedriver ingen massmarknadsföring utan mottagarens medgivande och lagrar enbart kontaktdata medan införsäljning pågår, därefter raderas eller anonymiseras uppgifterna.

Hur samlar vi in data?
Data kring potentiella kunder hämtas från publika hemsidor, såsom företagshemsidor och liknande.

Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som CONSTATERA kan komma att behandla kring potentiella kunder inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer och yrkesroll/titel. Listan är inte uttömmande, utan kan komma att kompletteras.

Varför behandlas personuppgifterna?
Uppgifterna används för att sälja in produkter, vilket innebär att uppgifterna kan användas:

För kontakt i försäljningssyfte
För prognos- och strategiarbete
Uppföljning av historik
Besökare på CONSTATERAS hemsidor
CONSTATERA använder sig efter ditt godkännande av sessions-cookies på sina hemsidor för att underlätta navigering. Dessa cookies sparas inte över längre tid, utan försvinner när du avslutar din session. På hemsidorna finns även möjlighet att nå CONSTATERA genom kontaktformulär där du efter att ha lämnat ditt samtycke ombeds att ange kontaktdata. Ingen formulärdata sparas på hemsidan och dina uppgifter används enbart för att kontakta dig. De raderas så snart ärendet är avslutat, dock maximalt sex månader efter registrering.

Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som CONSTATERA kan komma att behandla kring hemsidebesökare inkluderar IP-adress, namn, e-postadress och telefonnummer. Listan är inte uttömmande, utan kan komma att kompletteras.

Varför behandlas personuppgifterna?
Uppgifterna används för att ge dig en bra upplevelse av CONSTATERAS hemsidor och för att möjliggöra personlig kontakt med CONSTATERA, vilket innebär att uppgifterna kan användas:

För kontakt då den efterfrågas
För utveckling av hemsidor
Kontaktuppgifter
Om du har frågor eller funderingar kring hur CONSTATERA skyddar din integritet, är du välkommen att kontakta oss enligt nedan:

Constatera Search & Interim AB
E-mail: integritet@constatera.se
Integritetsansvarig
Grev Turegatan 3
114 46 Stockholm, Sverige
Telefon: 070 – 570 82 82