Rekrytering och Interima tillsättningar av seniora

chefer, ledare och specialister.

För kunder och kandidater som kräver lite mer.

AKTUELLA TJÄNSTER HITTA RÄTT KANDIDAT

Med många års erfarenhet av kompetensförsörjningsbranschen från

egna specialist- och VD/ledaruppdrag vet vi på Constatera vad som

är viktigt vid tillsättningar av nyckelpositioner.

Referensuppdrag

Nedan presenteras ett urval av uppdrag Constatera levererat i närtid. Vi presenterar dig gärna för referenspersoner hos våra uppdragsgivare.

 

VD till landstingsägt bolag - CFO till globalt tyskt industribolags nordiska verksamhet - VD till börsnoterat läkemedelsföretag - VD till arbetsgivareförbund - Flera Verksamhetschefer och Platschefer till stort facility service bolag - Key Account Managers, Försäljningschef, Pricing Manager, Kalkyleringschef mm till stort facility service bolag - Verksamhetschef, Verksamhetscontroller, Platschefer till ideell förening inom sociala sektorn - Distriktschef, Chef kundservice, Produktchef, Kundansvariga mm till bank - VD till partsägt bolag inom området skadligt bruk i arbetslivet - Office Manager, Consultant Manager och Researcher till expertbolag inom inköpsområdet - HR-chef och Ekonomichef till arbetsgivareförbund -

HR direktör till globalt tyskt industribolags nordiska verksamhet - Seniora specialister inom juridik till arbetsgivareförbund - Teknisk specialistsäljare inom digitalt tryck - Rektorer till börsnoterat fristående skolföretag - Kyrkoherde till Svenska Kyrkan - Rektorer till kommun norr om Stockholm

 

Kontakta oss

Lotta Belfrage Palmqvist

lotta.belfrage-palmqvist@constatera.se
072-252 23 73

 

Peter Palmqvist

peter.palmqvist@constatera.se

070-570 82 82

 

Constatera Search & Interim AB

Grev Turegatan 3, 4 tr

114 46 Stockholm

 

Copyright © 2016 Constatera