Dataskyddsombud med ansvar för Privacy Office

Företag: AcadeMedia AB
Placeringsort: Stockholm
Sista ansökningsdag:

AcadeMedia är med sina 18 800 medarbetare och 180 000 elever, norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. AcadeMedia drivs av människor som arbetar för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle, med utbildning och lärande som grund. Vår vision är att leda utvecklingen av framtidens utbildning och tillsammans rustar vi våra barn, elever och vuxenstuderande med kunskaper och bildning samtidigt som vi ger dem förutsättningar att kunna forma sin egen framtid. Vi är övertygade om att utbildning kan skapa förändring på riktigt, både för enskilda individer och för hela samhällen – vi kallar det ”Change Through Education”.

Driv utvecklingen av AcadeMedias nationella dataskyddsarbete, etablera koncernens Privacy Office och led teamet med rådgivande och verksamhetsnära dataskyddssamordnare

AcadeMedia står inför en fortsatt utvecklingsresa kring koncernens dataskyddsarbete. Nästa steg i utvecklingen är att etablera ett Privacy Office på koncernnivå. Privacy Office är en strategisk funktion som lyfter fram AcadeMedias mål och ambition med dataskyddsarbetet i koncernen och stöttar verksamheten med expertkompetens i dataskyddsfrågor. Till AcadeMedias Privacy Office söker vi nu ett Dataskyddsombud med chefsansvar för koncernens dataskyddssamordnare.

Om rollen
Som Dataskyddsombud (DSO) har du det övergripande ansvaret att driva utvecklingen av koncernens nationella dataskyddsarbete. I uppgifterna ingår att etablera funktionen Privacy Office, leda teamet med dataskyddssamordnare, ta fram policydokument och rapporter samt att ge råd och stöd till koncernledning, stabsfunktioner och våra verksamheter. DSO leder vårt dataskyddsteam som samverkar för att ge stöd till våra verksamheter i tillämpning och efterlevnad av GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftning avseende hanteringen av personuppgifter för elever, medarbetare och vårdnadshavare. I uppdraget ingår att bevaka, kontrollera och rapportera eventuella brister och utvecklingsbehov till ledningen.

Rollen rapporterar till Chefen för IT- och Informationssäkerhet och ingår i AcadeMedias centrala stödfunktioner. I rollen ingår personalansvar.

Arbetsuppgifter som ingår i rollen är att:

 • leda, fördela och följa upp arbetet inom funktionen
 • vara ett kunskapsstöd, informera och ge råd till koncernledning, stabsfunktioner och våra verksamheter avseende GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftning
 • övervaka den interna efterlevnaden av de bestämmelser som finns i GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftning
 • rapportera till koncernledning och styrelse gällande dataskyddsfrågor och status på vårt dataskyddsarbete
 • identifiera kompetensutvecklingsbehov och planera utbildningar inom dataskyddsfrågor för våra medarbetare och dataskyddssamordnarna
 • agera rådgivande och säkerställa genomförandet av åtgärder för ökat dataskydd
 • tillsammans med kollegor kravställa och arbeta för att införa säkerhetsåtgärder i enlighet med dataskyddsförordningen
 • omvärldsbevaka och hålla dig underrättad om utvecklingen av lagstiftningen inom området för behandling av personuppgifter och utveckla AcadeMedias dataskyddsarbete kontinuerligt
 • vara kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten
 • driva och vidareutveckla processer för dataskydd
 • samverka med dataskyddsansvariga inom AcadeMedias internationella verksamhet

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Stockholm, hela Sverige är möjligt. AcadeMedia tillämpar 6 månaders provanställning. Resor i tjänsten kan förekomma. Det finns möjlighet till hybridarbete. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Din profil
Vi söker dig med:

 • arbetserfarenhet som dataskyddsombud är starkt meriterande
 • relevanta erfarenheter inom exempelvis skola, skoljuridik eller marknadsföring är också meriterande, men inte ett krav
 • god förståelse för dataskyddsfrågor i stort, goda kunskaper i dataskyddsförordningen (GDPR) och annan närliggande lagstiftning samt erfarenhet av arbete med personuppgiftsfrågor
 • god erfarenhet av nationell och europeisk dataskyddslagstiftning och praxis
 • vana att leda utvecklings- och förändringsarbete kopplat till dataskyddsarbete
 • erfarenhet av att verka i komplexa och dynamiska miljöer med många intressenter
 • god förmåga att kommunicera, skapa förtroende hos intressenter och stark genomförandekraft
 • positiv inställning till att växla mellan frågor på strategisk och operativ nivå
 • mycket goda ledaregenskaper med vana att leda och följa upp erfarna specialister och att skapa samverkande teamarbete
 • chef/ledarerfarenhet som till exempel arbetsledare, teamledare eller chef
 • en för uppdraget relevant utbildning

Vi söker en driven, strukturerad och trygg ledare med förmåga att entusiasmera och skapa engagemang kring dataskyddsarbetet. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att förklara, utbilda och skapa förståelse med hänsyn till verksamheternas uppdrag och samtidigt säkerställa lagstiftningens krav. Du är förtroendeingivande och har ett professionellt förhållningssätt. Ett genuint intresse för dataskyddsfrågor är en förutsättning för att lyckas i rollen. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Du välkomnas till en dynamisk och trivsam arbetsmiljö med drivna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder kollektivavtalade förmåner och försäkringar, friskvårdsbidrag, flexibla arbetstider, pensionsförsäkringar och rådgivning, möjligheter till löneväxling och personalrabatter genom vår förmånsportal. 

Frågor och ansökan
I den här rekryteringen har AcadeMedia valt att samarbeta med Constatera Search & Interim. För frågor kontakta rekryteringskonsult Lotta Belfrage Palmqvist, lotta.belfrage-palmqvist@constatera.se, 0722-522 373. 

Ansök snarast med CV och brev via www.constatera.se. Ansök via länken i annonsen.

Vi ber dig svara kortfattat och beskrivande på följande frågor i ditt ansökningsbrev:
1. Varför är du intresserad av rollen som DSO och av AcadeMedia som arbetsgivare?
2. Hur passar du in mot kravprofilen i annonsen?

Rollen är sökbar så länge annonsen är publicerad på nätet. Urval och intervjuer sker löpande. 

Välkommen med din ansökan!