Rektor till Lärande Grundskola Oden/Magneten i Upplands Väsby

Företag: Lärande Förskolor och Grundskolor AB
Placeringsort: Stockholm
Sista ansökningsdag:

Lärande förskolor och grundskolor är en del av Lärandegruppen i Sverige AB, som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även gymnasieskolor och yrkeshögskolor. Med aktivt lärande, mer tid för eleverna, team med egna lärmiljöer och tydligt strukturerade arbetssätt vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.

På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar. Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till framgång.

Enheten består av grundskolan Oden och resursskolan Magneten.

Vi söker en engagerad rektor med intresse för skolutveckling och med ett målinriktat, relationellt och tydligt ledarskap. Nu har du chansen att tillsammans med oss leda utvecklingen på två av våra grundskolor där elevens väg kantas av trygghet, glädje och kreativitet!

Om tjänsten
Lärande Grundskola Oden är en F-5 skola och Magneten är en resursskola för samma årskurser, totalt med cirka 240 elever och cirka 30 medarbetare. Skolenheterna finns i gemensamma och moderna lokaler i Upplands Väsby. Skolledningen består av rektor och biträdande rektor. Skolledningen jobbar tätt tillsammans med arbetslagsledare från både skola och fritidshemmet samt med förstelärarna på skolan för att gemensamt med ägarskap, handlingskraft och mod driva den pedagogiska utvecklingen på enheten. Det finns en tydligt inarbetad struktur för skolornas elevhälsoarbete. Både Oden och Magneten har elevhälsoteam som arbetar i nära samverkan med alla medarbetare, och båda skolorna arbetar med EHM i förebyggande syfte och har EHT som arbetar såväl utifrån ett individ-, grupp och skolperspektiv.

Rektorsuppdraget innefattar helhetsansvar för verksamheten utifrån gällande lagar och styrdokument, vilket innebär ett pedagogiskt ledarskap och ansvar för medarbetare, arbetsmiljö, ekonomi, kvalitet och kontinuerlig skolutveckling. Som rektor arbetar du aktivt med skolans marknadsföring och elevrekrytering med stöttning från huvudman.

Vi har under läsåret 2022-2023 startat en spännande utvecklingsresa med en gemensam pedagogisk modell, Lärandemodellen, som bygger på ett ämnesintegrerat helhetstänk med eleven i fokus. Vår Lärandemodell utgår ifrån värdeskapande lärande och ett nära samarbete i våra team för att ge våra elever ett meningsfullt lärande och rusta dem för framtidens ständigt förändrade behov.

Du kommer som rektor ingå i ett utvecklingsinriktat skolledarteam bestående av alla våra rektorer och biträdande rektorer i våra förskolor och grundskolor. Vi träffas regelbundet för kompetensutveckling, ett kollegialt utbyte och lärande med våra elever och verksamheter i fokus. Gruppen leds av Lärande förskolor och grundskolors ledningsgrupp där VD, skolchef och ansvarig för pedagogik- och konceptutveckling ingår.

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med placering i Upplands Väsby, Stockholms län. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse, gärna med start i augusti 2023.

Om du blir anställd hos oss erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för grundskola och välkommen inom Lärande förskola och grundskola i Sverige AB.

Profil vi söker
Vi söker dig som vill driva utvecklingen på Lärande Grundskola Oden och Magneten.

Vi söker dig med:

  • högskoleexamen med pedagogisk inriktning
  • några års erfarenhet som rektor
  • erfarenhet av skolutveckling
  • meriterande om har erfarenhet av att vara rektor inom grundskola
  • meriterande om du har genomfört rektorsutbildningen
  • meriterande om du besitter kunskap inom NPF

I rollen som rektor bedriver du skolutveckling på vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet. Du har förmågan att samordna grupper för att nå gemensamma mål och skapar engagemang och delaktighet på vägen dit. Du arbetar målinriktat med förmåga att anpassa dig till nya förändrade krav och förutsättningar och du organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt utifrån gällande kvalitetsstandard. Du handlar i enlighet med fattade beslut, riktlinjer och mål samt ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Vi ser att du har en god kommunikativ förmåga och kommunicerar på ett tydligt sätt i tal och skrift. Du säkerställer att ditt budskap nått fram till berörda parter och följer kontinuerligt upp olika processer. Du har en god förståelse för din roll som rektor och ett genuint intresse för att leda arbetet med elevernas lärprocess, kunskapsutveckling och personliga utveckling.

Frågor
I denna rekrytering har Lärande Förskolor och Grundskolor i Sverige valt att samarbeta med Constatera Search & Interim. Om du har frågor kontakta gärna rekryteringskonsult Lotta Belfrage Palmqvist, 0722-522 373, lotta.belfrage-palmqvist@constatera.se

Läs gärna mer om våra förskolor, resursskola och grundskolor på:
https://www.larandegrundskola.se/
https://www.larandeforskola.se/

Ansökan
Ansök snarast med CV och ansökningsbrev via www.constatera.se
Ansökningshandlingarna kommer att delas med Lärande förskolor och grundskolor.
Urval och intervjuer sker löpande. Det är aktuellt att söka tjänsten så länge annonsen är publicerad (annonsen kommer att vara publicerad under hela rekryteringsprocessen).
Svara på följande frågor i din ansökan: 1. Varför är denna tjänst intressant för dig? 2. Hur uppfyller du kravprofilen i annonsen?

Varmt välkommen med din ansökan!