Compliance officer till BDO

Företag: BDO AB
Placeringsort: Stockholm
Sista ansökningsdag:

En affärspartner att räkna med. I vått och torrt.

BDO är en heltäckande affärspartner till företag i deras vardag och på sin utvecklingsresa. Byrån erbjuder bred och djup kunskap inom affärsrådgivning, revision, skatt och outsourcing av redovisning och lön. BDO finns på ett tjugotal kontor runt om i Sverige och ingår i BDO:s världsomspännande nätverk – en av världens största revisions- och konsultorganisationer med ca 100 000 medarbetare i fler än 160 länder. Sedan 2013 har BDO branschens nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex.

BDO har utvecklats mycket positivt de senaste åren med ett stärkt erbjudande som lett till ökad tillväxt och lönsamhet samt de nöjdaste kunderna i branschen. Aktuella utmaningar för BDO och branschen är att möta nya kundbehov i en snabb och föränderlig värld samt att möta de ökade kraven på regelefterlevnad. Nu utökas BDO:s risk management avdelning med en compliance officer.

Om tjänsten
BDO rekryterar en compliance officer för att ytterligare stärka vårt centrala arbete med kvalitetssäkring och riskförebyggande åtgärder.

BDO har hög kompetens inom riskmanagement och arbetar efter etablerade system, rutiner och processer. Från december 2022 tillämpas den nya kvalitetsstyrningsstandarden International Standards on Quality Management (ISQM 1) som innebär ökade krav på löpande utvärdering, monitorering och proaktiva riskåtgärder.

Compliance officer kommer att ha det huvudsakliga uppdraget att leda och utveckla kvalitets- och riskarbetet inom BDO, både strategiskt och operativt. Målsättningen för rollen är att på ett effektivt sätt få ut policys, riktlinjer och arbetssätt i verksamheten. Compliance officer kommer därtill hantera övervakning, säkerställande av regelefterlevnad och utvärdering av risk samt förtydligande av interna roller och ansvarsområden kopplat till riskarbetet.

Compliance officer effektiviserar och vidareutvecklar processer och rutiner inom compliance-området, ger råd och stöd till verksamheten och utbildar kollegor i hela BDO Sverige. I rollen har du ett nära samarbete med kollegorna på legal/juristavdelningen, riskmanagement gruppen och ledningsgruppen. 

BDO är partnerägt med en regional- och affärområdesindelad organisation vilket ställer höga krav på stakeholder-management.

Compliance officer rapporterar till Risk Management Partner (RMP) och ingår i risk management avdelningen. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering, troligtvis, i Stockholm. Tillträde enligt överenskommelse. 

Profil vi söker
BDO söker dig med erfarenhet som compliance officer, av internrevision eller liknande. Särskilt meriterande med yrkesmässig bakgrund från registrerat revisionsföretag eller bank. Du har dokumenterad arbetserfarenhet av att självständigt driva frågor inom compliance-området och av att bygga upp internkontrollsystem i en utvecklingsorienterad och dynamisk miljö. Strategisk höjd och förmåga att omsätta strategi i operativ handling är centralt i uppdraget.

Du har naturlig pondus, stark integritet och tydlig etisk kompass. Du har högt driv och engagemang samt god förmåga att samverka med olika experter. Du arbetar systematiskt och strukturerat och trivs med att hantera flera uppgifter och kontaktytor parallellt. Du har akademisk examen inom juridik eller ekonomi och uttrycker dig utmärkt i tal och skrift på både svenska och engelska.

Vill du utvecklas i en trivsam arbetsmiljö och inkluderande företagskultur? BDO:s WHY förenar alla BDO:s ca 100 000 medarbetare globalt – det är en gemensam drivkraft – att hjälpa företag att uppnå sina drömmar och mål, att alla inom BDO ska hjälpas åt att utvecklas som individer och i sina yrkesroller och att bidra till ett hållbart näringsliv.

Frågor och ansökan
Rekryteringen genomförs i samarbete med Constatera Search & Interim. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Lotta Belfrage Palmqvist, 0722-522 373, eller Peter Palmqvist, 070-570 82 82. Ansök snarast med CV och ansökningsbrev. Urval och intervjuer sker löpande. Det är aktuellt att söka tjänsten så länge annonsen är publicerad. Välkommen med din ansökan!