Våra tjänster

Vi hjälper er att hitta rätt chefer, ledare och specialister.

Executive Search

Vi kartlägger marknaden för att finna och uppvakta relevanta och framgångsrika kandidater till er verksamhet och använder förstås vårt uppbyggda nätverk med intressanta profiler sedan 20 år inom branschen.

 

Bakgrundskontroller

Vi erbjuder tjänsten Bakgrundskontroll (på olika nivåer) som innebär framtagning av information kring kandidaters bakgrund inom personalia, ekonomi och juridiska spörsmål.

 

Rekrytering via annonsering

Vi tar fram en kravprofil och tjänstebeskrivning och skapar en attraherande annons och delar med oss av våra fördelaktiga priser för nät- och tidningsannonsering.

 

2nd Opinion

Vi gör en bedömning om den kandidat som ni själva har tagit fram och hans/hennes lämplighet för en tjänst hos er.

 

Interim Management

Vi har ett stort nätverk med oberoende och mycket erfarna konsulter som gärna tar utmanande kortare eller längre uppdrag. Dessa konsulter har stor erfarenhet av operativa chefs- och ledaruppdrag och är vana att gå in i tillfälliga uppdrag när behov uppstår. Vanliga situationer när interim management är tillämpbart är vid föräldraledighet, sjukfrånvaro, under rekryteringsperiod, vid behov av specifik kompetens under avgränsade perioder med mera. Exempel på vanligt förekommande roller är Ekonomichef, CFO, Redovisningschef, HR-chef, Projektledare, Kommunikationschef, Verksamhetschef med mera.

 

Karriärrådgivning

Vi stöttar chefer och ledare som vill ha råd om sitt nästa steg i karriären. Rådgivande samtal och hjälp med att utforma CV ökar möjligheten att framgångsrikt beskriva för sin befintliga eller framtida arbetsgivare vad man kan bidra med, vilka resultat som uppnåtts och vilka personliga egenskaper man har.

 

 

Vi tillämpar garantier enligt branschpraxis.

 

 

 

Copyright © 2016 CONSTATERA