Om oss

Vi på Constatera

Om Peter

Peter har sedan 1999 arbetet inom rekryterings- och bemanningsbranschen i flera exekutiva befattningar. Bland

annat som VD för Proffice Aviation (ca 600 anställda), tidigare helägt dotterbolag inom Proffice-koncernen med fokus inom flygindustrin. VD/Koncernchef i det noterade nischbolaget Resursbemanning (ca 350 anställda) med fokus på IT och Ekonomi/finans. Peter är VD/Partner i Constatera sedan 2013.

Peter har en MSc. BA inom det Internationella Ekonomprogrammet, Linköpings Universitet. Utbildningen genomfördes både i Sverige och Spanien på svenska, engelska och spanska. Kombinationen av en internationell akademisk utbildning, egen operativ erfarenhet som VD i både noterad och onoterade företag har format Peter till en engagerad rekryteringskonsult med god operationell förståelse och ödmjukhet för ledarskapets komplexa vardag.

 

Om Lotta

Lotta har 20 års erfarenhet av rekryterings- och bemanningsbranschen både som specialist och ledare. Lotta har under 15 års tid varit anställd inom Manpower och Proffice och där varit en del av deras executive-grupper som arbetar med uppdrag på senior specialist- och ledarnivå. För sex år sedan tog Lotta initiativet till Constatera och arbetar sedan dess i bolaget som rekryteringskonsult och partner.

Lotta har en Bachelor of Science in Hotel Administration från University of Las Vegas Nevada, USA samt en bakgrund som tennispelare på elitnivå i både Sverige och i USA. Hennes akademiska och idrottsliga bakgrund i kombination med 20 års erfarenhet av rekrytering på senior nivå har format Lotta till en strukturerad, målinriktad och mycket engagerad rekryteringskonsult.

 

Om Constatera

Vi hjälper företag och organisationer att tillsätta chefer, ledare och specialister.

Vi jobbar med permanenta lösningar genom våra rekryteringstjänster och temporära lösningar via interim management. Constatera erbjuder:

 

  • Gedigen erfarenhet av hantverket rekrytering och interim management
  • Egen erfarenhet av rollen som ledare och specialist
  • Väl fungerande och aktiva nätverk
  • Effektiva och anpassade processer
  • Hög tillgänglighet och passion för service
  • Integritet
  • Rådgivande, rak och tydlig i all kommunikation

 

Detta i kombination med en ödmjukhet inför att varje process är unik gör Constatera

till en professionell partner inom kompetensförsörjning.

 

Hur organiserar vi oss i uppdragen?

En utsedd ansvarig rekryteringskonsult är er kontaktperson under hela processen fram till och med avslut och uppföljning. Rekryteringskonsulten är själv medverkande i alla steg då vi tror starkt på ägarskap och ansvar. Kollegor eller adderad expertis i enskilda moment styrs av rekryteringskonsulten som säkrar den röda tråden genom hela processen.

Copyright © 2016 CONSTATERA